How is Uroflowmetry Conducted?

Üroflowmetrinin ne olduğunu biliyor musunuz?

Üroflowmetri, idrar akışını ölçmek için bir yöntemdir. İdrarın ne kadar hızlı aktığını, ne kadar idrarın aktığını ve ne kadar sürdüğünü ölçer. İdrar yolunun ne kadar iyi çalıştığını belirleyen bir tanı testidir. İşeme güçlüğü çekiyorsanız veya akıntınız yavaşsa doktorunuz üroflowmetri önerebilir.

Now the question arises why is a uroflow test done? or what does Uroflowmetry test for? 

İdrar yaparken atılan idrar miktarını ölçmek için doktorlar tarafından bir üroflowmetri testi yapılır. Ayrıca idrara çıkma hızınızı da ölçer. Sınav, üroflow testi olarak bilinir. Doktorunuza belirli üriner problemlerin temel nedenlerini belirlemede yardımcı olabilir.

Üroflowmetri neden önemlidir?

Test sonuçları, doktorunuzun mesanenizin ve sfinkterinizin ne kadar iyi çalıştığını belirlemesine yardımcı olabilir. Test ayrıca düzenli idrar akışındaki engelleri de tespit edebilir. Test, idrar akışınızın ortalama ve maksimum hızlarını değerlendirerek herhangi bir tıkanıklık veya tıkanıklığın ciddiyetini değerlendirebilir. Ayrıca, zayıf mesane veya genişlemiş prostat gibi diğer idrar sorunlarının teşhisine de yardımcı olabilir.

Bir üroflow testi için nasıl hazırlanılır

İdrar örneği vermeniz istenecektir. Tuhaf veya rahatsız edici görünse de, test sırasında gerçek bir rahatsızlık hissetmemelisiniz. Doktorunuzun randevusuna dolu bir mesane getirin. Test için yeterli idrarınız olduğundan emin olmak için bol sıvı tüketin.

Hamileyseniz veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız doktorunuzu bilgilendirin. Ayrıca kullandığınız ilaçlar, şifalı bitkiler, vitaminler veya takviyeler hakkında doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Bazı ilaçlar mesane fonksiyonunu bozabilir.

Üroflowmetri testimden önce ne yapmalıyım?

Üroflowmetri, mesane dolduğunda en etkilidir. Muayeneden en az 2 saat önce idrar yapmayın. Test için yeterli çişinizin olmasını sağlamak için ekstra sıvı tüketilmelidir. En az 150 mililitre veya daha fazla idrar yapıyorsanız, test sizin için en doğru sonuç olacaktır.

Üroflow test süreci

Üroflowmetri, bu amaç için tasarlanmış özel bir huni veya elektronik tuvalete işemek suretiyle gerçekleştirilir. Bir ölçüm cihazına takıldığında, geçen idrar miktarının yanı sıra saniye cinsinden ölçülen akış hızı ve mesaneyi tamamen boşaltmak için geçen süre hesaplanır.

Üroflowmetri nasıl yapılır

Bir bardağa idrar yapmanızı gerektiren normal idrar testlerinden farklı olarak, üroflow testi, huni şeklindeki bir cihaza veya belirli bir tuvalete idrar yapmanızı gerektirir. Tuvalet veya cihaz üzerinde veya içinde tuvalet kağıdı kullanmamanız çok önemlidir.

Akışı veya hızı herhangi bir şekilde değiştirmeye çalışmadan normal şekilde idrara çıkmak tercih edilir. Huniye veya tuvalete bağlı elektronik bir üroflowmetre, idrara çıkma oranını ve miktarını ölçer. Makine açılana kadar idrar yapmaktan kaçınmalısınız.

Üroflowmetre, attığınız idrar miktarını, saniyede mililitre cinsinden akış hızını ve mesanenizi tamamen boşaltmak için geçen süreyi ölçer. Bu veriler bir çizelgeye kaydedilecektir. Düzenli idrara çıkma sırasında idrar akışınız yavaş başlar, sonra hızlanır ve sonra tekrar yavaşlar. Üroflowmetre, normdan sapmaları tespit edebilir ve doktorunuza teşhis koymasında yardımcı olabilir.

İdrarınızı bitirdikten sonra makine sonuçlarınızı rapor edecektir. Doktorunuz daha sonra sonuçları sizinle birlikte gözden geçirecektir. Özel durumunuza bağlı olarak, arka arkaya birkaç gün idrar testi yapmanız gerekebilir.

Üroflowmetri Neleri İçerir?

Üroflowmetri, idrar akışını izleyen bir tekniktir. İdrarın ne kadar hızlı aktığını, ne kadar idrar çıktığını ve işlemin ne kadar sürdüğünü takip eder. İdrar yolunun ne kadar iyi çalıştığını belirlemek için kullanılan bir tanı testidir. İdrar yaparken zorluk çekiyorsanız veya akıntınız yavaşsa doktorunuz üroflowmetri önerebilir.

Ortalama ve maksimum idrar akış hızlarını ölçen bu test kullanılarak, prostat büyümesi gibi idrar yolunuzda bir tıkanıklık tespit edilebilir. Sistometrogram (CMG) ile birlikte kullanıldığında, zayıf mesane gibi anormalliklerin saptanmasına yardımcı olabilir.

Üroflowmetri Hangi Durumlarda Tanıya Yardımcı Olabilir?

Bazı tıbbi problemler düzenli idrar akışınızı bozabilir. Bu koşullar arasında şunlar yer alır:

- Üretrayı tamamen tıkayabilen iyi huylu prostat hipertrofisi veya prostat bezinin büyümesi

- Mesane kanseri

- Prostat kanseri

– İdrar tıkanıklığı

– Nörojenik mesane disfonksiyonu veya omurilik tümörü veya yaralanması gibi nörolojik bir sistem durumunun neden olduğu mesane sorunları.

Üroflowmetri Parametreleri

Qmax olarak da bilinen tepe akış hızınız, testin sonuçlarına göre doktorunuz tarafından belirlenecektir. Bir tıkanıklık veya tıkanıklığın ciddiyetini belirlemek için doktorlar, diğer faktörlerin yanı sıra tipik olarak işeme düzeniniz ve idrar miktarlarınızla birlikte en yüksek akış hızını kullanır.

Üroflovmetri raporunu anlayınız

İdrar akışını test ettikten sonra, doktorunuz bir tedavi stratejisi geliştirmeden önce benzersiz durumunuzu ve semptomlarınızı dikkate alacaktır. Ek üriner sistem testleri gerekebilir. Testinizin sonuçları hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. Tedavinin gerekli olup olmadığını ve tedavi gerekliyse hangi seçeneklere sahip olduğunuzu belirlemede size yardımcı olabilirler. İdrar yaparken sorun yaşıyorsanız, doktorunuza danışın. Daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

İdrar akışındaki azalma, zayıf mesane kaslarını veya üretral tıkanıklığı gösterebilir. İdrar akışındaki bir artış, idrar akışını kontrol etmeye yardımcı olan kaslarda bir zayıflamayı gösterebilir. Bu potansiyel olarak idrar kaçırma belirtisi olabilir.

Üroflowmetre raporunun yorumlanması

Testin en önemli yönleri, boşaltılan hacim (150 mL'den büyük olmalıdır), maksimum akış hızı (Qmax) ve akış eğrisidir (çan şeklinde olmalıdır). Erkeklerde Qmax'ın 15 mL/s'den fazla olması normal kabul edilirken, Qmax'ın 10 mL/s'den düşük olması anormal kabul edilir. Kadınlara normal değerler vermek daha zordur. Kadınlarda üroflovmetri, daha kısa üretra ile ayırt edilir ve erkeklerde prostat bezinin neden olduğu gibi direnç göstermez. Normal değerler, 20 ila 36 mL/s'lik bir Qmax olarak tanımlanır.

Üroflowmetri testini etkileyen faktörler nelerdir?

Hastanın işbirliği önemlidir. Akış ölçümü sırasında olağan modelin uygun bir işeme temsilini elde etmek için psikolojik sıkıntı en aza indirilmelidir. Üroflowmetreler, ölçüm bulgularını etkileyebilecek psikosomatik olumsuz etkileri ortadan kaldırarak, hastanın özel olarak idrarını boşaltmasına izin veren, uzaktan monte edilmiş benzersiz bir sensör içerir.

Belirli değişkenler veya koşullar Üroflowmetrinin doğruluğunu bozabilir. Bu faktörler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler bulunur:

 • İdrar yapmakta zorluk çekme,
 • İdrar yaparken vücut hareket eder.
 • Bazı ilaçların mesane ve sfinkter kaslarının tonusu üzerinde etkisi vardır.

Üroflowmetri testinden sonra

Üroflowmetri Testinden geçtikten sonra, genellikle herhangi bir özel bakım sonrası bakıma gerek yoktur. Ancak duruma göre hekim, Üroflowmetri test sonuçlarını takiben hastaya ekstra veya başka yönlendirmelerde bulunabilir.

Üroflowmetri Testi Riskli mi?

Üroflowmetri herhangi bir kesi gerektirmeyen non-invaziv bir tedavi olduğu için güvenlidir ve hastalar için olumsuz bir etkisi yoktur.

Üroflovmetri nasıl çalışır?

Üroflowmetri testi, hastanın bir toplama kavanozunun üzerine yerleştirilmiş bir huni veya tuvalete idrarını yapmasıyla yapılır. Üroflowmetre sensörü daha sonra İdrar Akışının akış hızını (ml/sn.) ve Kavanozda çevrimiçi olarak toplanan idrar miktarını ölçer. Ayrıca işemek (idrar yapmak) için geçen süre de not edilir. Bu veriler daha sonra hesaplanan Uroflow parametreleriyle birlikte bir grafik üzerinde çizilir. Türetilen Üroflow parametreleriyle birlikte akış modelinin (grafik) formu, alt üriner sistemin işleyişini yorumlamada ve değerlendirmede ve normal idrar çıkışının engellenip engellenmediğini belirlemede hekime yardımcı olur.

Üroflowmetri test fiyatı

uroflowmetri normal aralığı ve ücretler, ait olduğunuz ülkeye bağlıdır ve ziyaret ettiğiniz hastanenin türü. Bazı ülkelerde test uygun fiyatlarla yapılabilirken bazı ülkelerde sizden fazla ücret alınabilir. Bunun nedeni, yeterli tıbbi altyapıya sahip olmamaları ve ücretlere eklenebilecek gerekli ekipmanı ithal edebilmeleridir. Ayrıca gittiğin hastaneye göre değişir. Devlet veya devlet hastaneleri genellikle bu hizmetleri özel hastane ve kliniklere kıyasla daha uygun bir ücret karşılığında sunar. Ücretler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bölgenizdeki hastanelere ve kliniklere danışmanız önerilir. Hastanenin gerçek bir hastane olması gerektiğini göz önünde bulundurun!

Manuel üroflowmetri

Manuel üroflowmetri birkaç özellikle birlikte gelir:

 • Laboratuvarda veya hareket halindeyken hızlı ve günlük kullanım için bir bilgisayar/dizüstü bilgisayar wi-fi tabanlı kablosuz üroflow ölçer
 • Dahili WI-FI cihazı nedeniyle internet bağlantısı gerekmez
 • Miksiyon sandalyesi ile birlikte gelir ve hem ayakta hem de oturma pozisyonunda kullanılabilen ayarlanabilir bir ayak ile kompakt boyuttadır.
 • Yüksek Doğruluk ve Hassasiyete Sahip Ağırlık Dönüştürücü
 • Gerçek zamanlı olarak renkli ekran
 • Akış ve hacim ölçeklerinin her ikisi de programlanabilir
 • In addition to a patient database for secure storage of uroflow data, the system also allows for the printing of full color reports that include patient data, findings, and graphs
 • Raporun PDF versiyonu indirilebilir
 • Otomatik/Manuel Çalıştırma – Otomatik Başlatma ve Otomatik Durdurma işlevleri dahildir
 • Emin olmadığınız zamanlar için Manuel Mod
 • Manuel: Ön akış süresi 90, 180 veya 300 saniyeye ayarlanabilir
 • Siroky Nomogram isteğe bağlı bir özelliktir (Ar-Ge kapsamında)

Kendi kendine çalışan üroflowmetre

Kendi kendine çalışan üroflowmetre HBS (hastane bilgi sistemi) entegrasyonlarıyla çalışarak muayene sürecini çok daha sorunsuz ve daha doğru hale getirir.

Patentle korunan teknolojiden ve benzersiz bir iş stratejisinden güç alan çığır açıcı bir ürün sunar ve şunları sağlar: 

 • Operatöre ihtiyaç duymadan işlev 
 • Kendi kendini temizler 
 • Nesnelerin İnterneti teknolojisini kullanın

Otomatik üroflowmetri

Otomatik üroflowmetri bir bilgisayar tarafından kontrol edilen, dijital olarak kontrol edilen, son derece hassas piezodirençli ağırlık tabanlı bir akış dönüştürücü cihazıdır.

Üroflovmetri olarak bilinen ve bazen idrar akış ölçümü olarak da bilinen bir teknik, miksiyon boşaltma aşaması sırasında mesanenin ve çıkışının aktivitesini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Miksiyon süreci, mesane boynu açıklığının detrüsör işlevinden ve üretral kanalın iletkenliğinden oluşur. Anormalliğin türünü belirlemek ve daha invaziv operasyonlar gerektirecek kişileri taramak için kullanılabilir. Sonuç, daha genç yaş gruplarına yetersiz tedavi uygulanmaması ve daha büyük yaş gruplarının aşırı invaziv tedavi prosedürlerine tabi tutulmamasıdır.

Miksiyon süreci başladığında, diğer parametrelerin yanı sıra diğer parametrelerin yanı sıra idrar hacmini, akış hızını ve süresini hesaplayan ve saklayan mikroişlemci tabanlı cihaz tarafından bir hacim değişikliği otomatik olarak algılanır. Miksiyon prosedürünün sonunda, mikroişlemci tabanlı cihaz, diğerlerinin yanı sıra, işeme hacmi, işeme süresi, akış süresi, maksimum akış hızı, ortalama akış hızı ve maksimum akışa kadar geçen süre gibi idrar akışıyla ilgili özellikleri hesaplamak üzere programlanmıştır. şeyler. Aynı zamanda, grafikte akış hızına karşı zaman olarak gösterilen miksiyon süreci için grafiksel bir akış eğrisi verir. Miksiyon sürecinin sonunda, grafiksel bir akış eğrisinin yanı sıra üriner akış parametreleriyle ilgili istatistiklerin yanı sıra hastanın bilgilerini içeren bir çıktı üretir. Çıktı, otomatik bir ön ayarlı gecikme ile oluşturulur.

Üroflowmetri yorumu

Üroflowmetreler piyasada çok çeşitli şekillerde mevcuttur. Bir akış ölçümünden bir tepe veya maksimum akış hızı (Qmax), ortalama akış hızı ve boşaltılan hacmin yanı sıra eğri/kalıptan kaçınmak yaygın bir uygulamadır. Bu bilgi, hastayı mesane çıkım obstrüksiyonu (BOO) açısından değerlendirmek ve BPH'den şüphelenilen ve mesane çıkım obstrüksiyonu olan bir erkek hastada obstrüksiyonun ciddiyeti hakkında fikir vermek için kullanılır. Maksimum akış hızı (Qmax) 20 mL/s'den büyükse, düşük bir BOO olasılığı vardır. Hızlar 15 mL/s ile 20 mL/s arasında olduğunda, düşük bir MÇO riski vardır, ancak önemli klinik endişeleri olan hastalarda daha fazla araştırma yapılması gerekebilir. 10 mL/s ile 15 mL/s arasındaki oranlar belirsizdir, 10 mL/s'den daha düşük oranlar ise sıklıkla diğer şeylerin yanı sıra MÇ, üretral darlık veya detrusor disfonksiyonunun sonucudur. İşlenen hacim 100 mililitreden az olduğunda, anormal derecede düşük oranların dikkatle tedavi edilmesi önerilir.

Üroflowmetri makinesi

Üroflowmetri makinesi idrar yolunun ne kadar iyi çalıştığını belirlemeye yardımcı olur. İşeme sorunlarınız varsa veya akıntınız yavaşsa, doktorunuz bir üroflowmetri makinesi kullanarak üroflowmetri yapabilir. Bu makine kullanılarak testler yapılmaktadır. Bu test, idrar akışının ortalama ve en yüksek oranlarını izleyerek, prostat büyümesi gibi idrar yolunuzdaki bir tıkanıklığı tespit edebilir.

Üroflowmetri test sonuçlarının yorumlanması

Boşluk hacmi (150 mL'den büyük olmalıdır), maksimum akış hızı (Qmax) ve akış eğrisi, testin dikkate alınması gereken en önemli yönleridir (çan şeklinde olmalıdır). Erkeklerde 15 mL/s'den büyük bir Qmax normal kabul edilirken, 10 mL/s'den düşük bir Qmax anormal kabul edilir. Kadınlara normal değerler atamak, erkeklere normal değerler atamaktan daha zordur. Kadınlarda üroflovmetri, üretranın daha küçük olması ve erkeklerde prostat bezinin neden olduğu gibi herhangi bir direncin olmaması ile karakterize edilir. 

Üroflowmetri testi ne için yapılır?

İdrar yolunun ne kadar iyi çalıştığını belirlemek için kullanılan bir tanı testidir. İdrar yaparken zorluk çekiyorsanız veya akıntınız yavaşsa doktorunuz üroflowmetri önerebilir. Ortalama ve maksimum idrar akış hızlarını ölçen bu test kullanılarak, prostat büyümesi gibi idrar yolunuzda bir tıkanıklık tespit edilebilir.

Üroflowmetri raporumu nasıl kontrol edebilirim?

Sonuçlar, en yüksek akış hızınızı veya Qmax'ınızı belirlemek için doktorunuz tarafından kullanılacaktır. İşeme düzeniniz ve idrar hacminizle bağlantılı olarak tepe akış hızı, genellikle doktorlar tarafından herhangi bir tıkanıklık veya tıkanıklığın ciddiyetini belirlemek için kullanılır. İdrar akışındaki azalma, mesane kaslarınızın zayıf olduğunu veya üretranızda bir tıkanıklık olduğunu gösterebilir. Artan idrar akışı, çiş akışını kontrol etmeye yardımcı olan kaslardaki zayıflamayı gösterebilir. 

İdrar akış testinin ardından doktorunuz bir tedavi stratejisi geliştirmeden önce benzersiz durumunuzu ve semptomlarınızı değerlendirecektir. Üriner sisteminiz için daha fazla test yaptırmanız gerekebilir. Doktorunuz tedavinin gerekli olup olmadığını belirlemede ve tedavi gerekliyse tedavi alternatiflerinizi belirlemede size yardımcı olabilir. İdrar yaparken zorluk çekiyorsanız doktorunuza danışın. Daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

Erkekte normal idrar akış hızı nedir?

Sonuçlar, yaşınızın ve cinsiyetinizin ortalamasını temel alır. Erkekler için idrar akışı tipik olarak saniyede 10 mL ila 21 mL arasında değişir.

Normal işeme hacmi nedir?

İşlenen toplam hacim çeşitli koşullara bağlıdır, ancak sağlıklı bir yetişkinde 1.500 ile 2.000 ml arasında olmalıdır. İnkontinans epizodu geçirmekten korktukları için sıvı alımını kısıtlayan hastalarda idrar çıkışı düşük olacaktır, bu da semptomları kötüleştirebilir çünkü konsantre idrar hem aciliyeti hem de hastanın idrar yolu enfeksiyonu geçirme riskini artırabilir.

Sıvı eksikliğinden kaynaklanmayan düşük idrar çıkışı araştırılmalıdır.

Üroflowmetri test fiyatı 

Ülkenize ve ziyaret ettiğiniz hastanenin türüne göre, üroflowmetri testinin normal aralığı ve maliyetleri değişecektir. Test bazı ülkelerde daha ucuza mal olsa da, diğer ülkelerde daha pahalıya mal olabilir. Tıbbi altyapı eksikliği nedeniyle, hizmetlerinin fiyatını artırabilecek gerekli ekipmanı ithal etmek zorunda kalabilirler. Gittiğiniz hastane de rol oynar. Özel olarak işletilen hastaneler ve kliniklerle karşılaştırıldığında, devlet veya devlet hastaneleri bu hizmetleri genellikle daha düşük bir maliyetle sunar. Maliyetler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, yerel hastaneleriniz ve kliniklerinizle konuşmalısınız.

Karmaşık bir Üroflowmetri nedir? Normal üroflowmetri nedir?

Üroflowmetri, belirli bir süre içinde (mililitre cinsinden) (saniye cinsinden) vücuttan geçen idrar miktarının ölçülmesidir. Boşluk hacmi (150 mL'den büyük olmalıdır), maksimum akış hızı (Qmax) ve akış eğrisi, testin dikkate alınması gereken en önemli yönleridir. Erkeklerde 15 mL/s'den büyük bir Qmax normal kabul edilirken, 10 mL/s'den düşük bir Qmax anormal kabul edilir. Kadınlara normal değerler atamak, erkeklere normal değerler atamaktan daha zordur. Kadınlarda üroflovmetri, üretranın daha küçük olması ve erkeklerde prostat bezinin neden olduğu gibi herhangi bir direncin olmaması ile karakterize edilir. Qmax, normal değerler için 20 ile 36 mL/s arasındaki maksimum akış hızı olarak tanımlanır.

Üroflowmetri nasıl yapılır

Bir bardağa idrar yapmanızı gerektiren normal idrar testlerinden farklı olarak, üroflow testi, huni şeklindeki bir cihaza veya belirli bir tuvalete idrar yapmanızı gerektirir. Tuvalet kağıdını tuvaletin veya başka herhangi bir elektronik ekipmanın yakınında veya içinde kullanmamanızı şiddetle tavsiye ederiz. İdrarın hızını veya akışını değiştirmeye çalışmadan normalde yaptığınız gibi idrar yapmak idealdir. Huniye veya tuvalete bağlı bir elektronik üroflowmetre, üretilen idrara çıkma oranını ve miktarını ölçer. Makine açılana kadar idrara çıkmanıza izin verilmez.

Üroflowmetre, attığınız idrar miktarını ve saniyede mililitre cinsinden akış hızını ölçmenin yanı sıra, mesanenizin tamamen boşalması için geçen süreyi de ölçer. Bu bilgiler program tarafından bir çizelgeye kaydedilecektir. Düzenli idrara çıkma sırasında ilk idrar akışı yavaş başlar, sonra hızlanır ve sonunda tekrar sakinleşir. Doktorunuzun teşhis koymasına yardımcı olacak normdan sapmaları kaydetmek mümkündür.

İdrarınızı bitirdikten sonra sonuçlarınızı makineden alacaksınız. Bunu takiben doktorunuz bulguları sizinle birlikte gözden geçirecektir. Özel durumunuza bağlı olarak, ardışık birkaç gün boyunca idrar testi yapmanız gerekebilir.

Kadın için üroflovmetri testi

Kadınlar için bu test, idrar akış hızını, toplam hacmi ve mesanenin tamamen boşalması için geçen süreyi kaydeden bir çizelge sağlar. Eğitimli bir profesyonel tarafından gerçekleştirilir. Doğru kullanıldığında, çizelge idrar akış hızını değiştiren tıbbi bozuklukların teşhisine yardımcı olabilir. Test edilen duruma bağlı olarak, kadınlarda bir dizi farklı test yapılabilir.

Üroflowmetri test raporu

Başta BPH olmak üzere üretra tıkanıklığının yaygın olduğu erkeklerde daha faydalı bir testtir. Mesane kasılmasının gücü ve mesane çıkışının direnci, idrar akış hızının birincil belirleyicileridir. Normal, engelsiz bir akış eğrisi, çan eğrisine benzer. Tıkalı işeme akış eğrileri plato şeklindedir. Genç erkeklerde 15-20 ml/saniyeden büyük pik akış hızları (Qmax) normal kabul edilirken, 10 ml/saniyeden düşük hızlar anormal kabul edilir. Bu rakamlar, 80 yaşında maksimum akış hızı 5,5 ml/saniye ile 5 yılda yaklaşık 1-2 ml/saniye azalır. Kadınlarda maksimum akış hızı 30 ml/saniyeyi geçebilir ve aynı şekilde bir çan gibi kıvrılır. eğri. Kadınların akış hızları, erkeklerin aksine, yaştan etkilenmez. İşlenen hacim 150 ml'den az olduğunda akış hızı yanlıştır.

Üroflowmetri yorumu

Üroflowmetri parametreleri aşağıdakileri içerir:

 • Akış hızı, üretra yoluyla birim zamanda atılan sıvı hacmi (mL/sn) olarak tanımlanır.
 • Üretra yoluyla atılan toplam hacim, işeme hacmi olarak adlandırılır.
 • Maksimum akış hızı (Qmax), artefakt düzeltmesinden sonra gözlemlenen en yüksek akış hızıdır.
 • Genel işeme süresi, işeme süresi (yani, kesintiler dahil) olarak adlandırılır. İşeme işlemi kesintisiz olarak yapılırsa, işeme süresi akış süresine eşittir.
 • Akış süresi, algılanabilir akışın meydana geldiği zamandır.
 • Akışın başlaması ile en büyük akışın arasında geçen süre, maksimum akışa kadar geçen süre olarak adlandırılır.

Yukarıda belirtilen faktörlere göre üroflowmetri yorumlama yapılır.

Üroflowmetri test videosu

Süreci daha iyi anlamak için UROFLOWMETRY TEST videolarının son numarasını çevrimiçi olarak görüntüleyebilirsiniz. Urflowmetri yaptırmak istiyorsanız önceden videoları da izleyebilirsiniz. Nihai prosedürlere geçmeden önce bilmek ve bilgi sahibi olmak iyidir.

Üroflowmetri BPH

Üroflowmetri, idrara çıkma sırasında idrar akış hızını belirleyen bir testtir. Tipik olarak sonuçlar mililitre/saniye (mL/sn) olarak ifade edilir. Bu test bazen iyi huylu prostat hiperplazisinin (BPH) idrar akışı üzerindeki etkisini değerlendirmek veya tedavinin etkinliğini izlemek için kullanılır. Bu test, doktorunuz tarafından ve BPH tedavisi ile ilgili araştırmalarda “en yüksek idrar akış hızı” olarak adlandırılabilir. Birçok BPH tedavisi, erkeklerin en yüksek çiş akış hızını artırabilir.

Üroflowmetride boş hacim nedir?

Üroflowmetri, belirli bir süre içinde (mililitre cinsinden) (saniye cinsinden) vücuttan geçen idrar miktarının ölçülmesidir. Boşluk hacmi (150 mL'den büyük olmalıdır), maksimum akış hızı (Qmax) ve akış eğrisi, testin dikkate alınması gereken en önemli yönleridir (çan şeklinde olmalıdır).

Üroflowmetri nasıl yapılır

Üroflowmetri, vücuttan atılan idrar miktarını, atılma hızını ve idrarın atılması için geçen süreyi ölçen bir testtir.

Üroflowmetri neden önemlidir?

Yavaş idrara çıkma, zayıf bir idrar akışı veya idrara çıkmada sorun yaşıyorsanız, doktorunuz bir üroflow testi yaptırmanızı önerebilir. Sfinkter kasınız da bu yöntemle test edilebilir. Sfinkter kası, yanlışlıkla açılmasını önlemek için mesane açıklığının etrafını sıkan dairesel bir kastır. İdrar kaçırmanın önlenmesine yardımcı olur.

Testin sonuçları, mesane ve sfinkterinizin ne kadar iyi çalıştığını belirlemede doktorunuza yardımcı olabilir. Test ayrıca normal idrar akışına herhangi bir engel olup olmadığını belirlemek için de kullanılabilir. İdrar akışınızın ortalama ve maksimum hızlarını değerlendirerek idrar akışınızdaki bir tıkanıklık veya tıkanıklığın derecesini değerlendirmek mümkündür. Ayrıca, zayıf mesane veya büyümüş prostat gibi diğer idrar sorunlarının saptanmasına yardımcı olabilir.

Doğru idrar akışı nedir?

Salgılanan iyonlar, idrar oluşturmak için kalan süzüntü ile karışır. İdrar nefron tübülünden çıkar ve bir toplama kanalına girer. Böbrekten renal pelvis, ardından üreter ve son olarak kişinin mesanesi yoluyla çıkar.

İdrar akışı yaşla birlikte azalır mı?

Üreterler biz yaşlandıkça fazla değişmez, ancak mesane ve üretra değişir. Mesanenin içerebileceği maksimum idrar hacmi azalır. İlk idrara çıkma ihtiyacı tespit edildikten sonra işemeyi erteleme yeteneği de bozulur. İdrarın mesaneden üretraya geçişi yavaşlar.

Bir kişinin yaşamı boyunca, idrara çıkma ihtiyacı veya uygun bir zamanın olmadığı durumlarda, mesane duvarı kaslarında ara sıra kasılmalar meydana gelir. Bu kasılmaların çoğu, genç insanlarda omurilik ve beyin kontrolleri tarafından önlenir, ancak bloke edilmeyen sporadik kasılmaların sayısı yaşla birlikte artar ve idrar kaçırma ataklarına neden olur. İdrar yaptıktan sonra mesanede kalan idrar miktarı (artık idrar) artar. Sonuç olarak, insanların daha sık idrara çıkmaları gerekebilir ve idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma olasılıkları daha yüksektir.

Üroflowmetri testi ne için yapılır?

Alt üriner sistem semptomları olan erkeklerin değerlendirilmesi için üroflowmetri çeşitli şekillerde (AÜSS) kullanılır. AÜSS'li erkeklerin ilk değerlendirmesinde üroflowmetri kullanımına ilişkin uygulama kılavuzları arasında anlaşmazlık vardır. 10 ml/s'lik bir Qmax eşik değeri, mesane çıkışının bloke olduğunu gösterir.

Erkekte normal idrar akış hızı nedir?

Normal değerler yaşa ve cinsiyete göre değişir. Erkeklerde yaşla birlikte idrar akışı azalır. 

 • 4 ila 7 yaş arası — Hem erkek hem de dişilerin ortalama akış hızı 10 mL/sn'dir.
 • 8-13 yaş arası erkeklerin ortalama akış hızı 12 mL/sn'dir. Dişilerin ortalama akış hızı 15 mL/sn'dir.
 • 14 ila 45 yaş arasındaki erkeklerin ortalama akış hızı 21 mL/sn idi. Dişilerin ortalama akış hızı 18 mL/sn'dir.
 • 46 ila 65 yaş arasındaki erkeklerin ortalama akış hızı 12 mL/sn'dir. Dişilerin ortalama akış hızı 18 mL/sn'dir.
 • 66 ila 80 yaş arasındaki erkeklerin ortalama akış hızı 9 mL/sn'dir. Dişilerin ortalama akış hızı 18 mL/sn'dir.

Üroflowmetri testimden önce ne yapmalıyım?

Sağlık uzmanınız prosedürü anlatacak ve soru sorma fırsatınız olacak. Genel olarak, oruç tutmak (yemek yememek veya içmemek) gibi herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir. Mesanenizin dolu olduğundan emin olmak için testten saatler önce 4 bardak su tüketmeniz istenebilir. Testten önce mesanenizi boşaltmayın. Hamileyseniz veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız sağlık uzmanınızı bilgilendirin. Aldığınız tüm ilaçların (reçeteli ve reçetesiz), şifalı otların, vitaminlerin ve takviyelerin bir listesini yapın ve sağlık uzmanınıza verin. Sağlık doktorunuz, tıbbi durumunuza göre daha fazla özel hazırlık talep edebilir.

Üroflowmetri raporumu nasıl kontrol edebilirim?

Sonuçlar semptomlarınız ve fizik muayenenizle karşılaştırılır. Bir kişide tedavi gerektiren bir bulgu, başka bir kişide tedavi gerektirmeyebilir. İdrar akışı genellikle birkaç dairesel kas tarafından kontrol edilir. Bu kaslardan herhangi biri zayıflarsa veya işlevini kaybederse, idrar akışında artış veya idrar kaçırma yaşayabilirsiniz.

Mesane çıkışı tıkalıysa veya mesane kası zayıfsa idrar akışı azalabilir. İdrar yaptıktan sonra mesanenizde kalan idrar hacmini değerlendirmek için ultrason kullanılabilir. Olağandışı sonuçlar, sağlayıcınız tarafından sizinle açıklanmalı ve tartışılmalıdır.

Üroflowmetri nasıl yapılır?

İdrar çıkışınızı ölçmek için, içinde ölçüm cihazı bulunan bir makine ile donatılmış bir pisuar veya tuvalet kullanacaksınız. Makinenin çalıştırılmasının ardından, idrar yapmaya başlamanız istenecektir. İşiniz bittiğinde, makine doktorunuza verebileceğiniz bir rapor oluşturacaktır.

What is a weak urine flow?

Her yaştan kadın ve erkek, sürekli bir çiş akışını başlatmakta veya sürdürmekte zorluk çekebilir. BPH, erkeklerde bu sorunun en yaygın nedenidir. İdrar akışında bir sorun olduğunda, bu genellikle mesanenin yeterince boşalmadığı anlamına gelir. Bu, BPH'de olur, çünkü genişlemiş prostat, penisten çişi boşaltan tüp olan üretrayı bloke eder.

Zayıf mesane kasları, idrarı boşaltmak için yeterince kasılamadığı için mesanenin doğru şekilde boşalmamasına neden olabilir. Parkinson veya Multipl Skleroz (MS) gibi sinir sistemi hastalıkları olan hastalar da idrara çıkmayı etkileyen mesane sorunları için risk altında olabilir.

Mesane prolapsusu olarak bilinen bir bozukluk veya sistosel, kadınlarda idrar akışı sorunlarına neden olabilir. Bu hastalıkta mesane pelvik taban kasları ve dokusundan vajinaya batabilir ve şişebilir. Ağrılı idrara çıkma, bulanık idrar veya idrarınızda kan gibi belirtiler yaşıyorsanız, tıbbi yardım almanız çok önemlidir.

Hangi gıdalar idrar akışını artırır?

Düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etme ve aynı zamanda idrar akışı üzerindeki baskıyı azaltma yetenekleri sayesinde, muzlar ve diğer yüksek lifli gıdalar, mükemmel idrar yolu sağlığını korumada ve idrar yolu enfeksiyonlarını (İYE) önlemede faydalı olabilir.

Kızılcık, yaban mersini, ahududu ve diğer meyveler gibi meyveler, bakterilere karşı savaşa yardımcı olan ve bakterilerin idrar yolunun zarına yapışmasını önleyen hayati bir kimyasal içerdikleri için idrar yolu sağlığını iyileştirir ve enfeksiyona karşı koruma sağlar.

Smoothie içmek, önemli miktarda meyveyi diyetinize dahil etmek için harika bir yöntemdir. Mevsimi ne olursa olsun, taze veya dondurulmuş meyveler diğer meyvelere nefis bir alternatiftir.

İdrar akışı neden yavaştır?

Yaşlı erkekler söz konusu olduğunda, prostat büyümesi idrarda tereddütün en yaygın nedenidir. Hemen hemen tüm yaşlı erkekler, top sürme, zayıf bir çiş akışı ve bir noktada idrara çıkma konusunda bazı zorluklar yaşarlar. Prostat veya idrar yolu enfeksiyonu, erektil disfonksiyonun bir başka yaygın nedenidir.

İyi bir idrar akış hızı nedir?

Test sonuçlarınız hemen doktorumuza sunulacaktır. Sonuçlar, yaşınızın ve cinsiyetinizin ortalamasını temel alır. İdrar akışı tipik olarak saniyede 10 mL ila 21 ml arasında değişir. Kadınların oranları saniyede 15 ila 18 ml'ye yakındır.

A quick or high flow rate could indicate weak muscles around the urethra or urine incontinence.

Sonuç

Üroflowmetri, özellikle PVR ile eşleştirildiğinde yaygın alt üriner sistem işlev bozukluklarının teşhisine yardımcı olabilecek kritik bir muayenedir. Aynı zamanda diğer teşhis prosedürlerine değerli bir ektir. Bu test ile hastanın tedaviye yanıtı tahmin edilebilir ve ayrıca üroloğu daha invaziv inceleme gerektiren hastalara karşı uyarabilir.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

On Key

Benzer Yazılar

Why Do We Need Uroflowmetry

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the ability of healthcare systems to provide basic health services in the wake of the outbreak.

How is Uroflowmetry Conducted?

Do you know what is uroflowmetry? Uroflowmetry is a method of measuring the flow of urine. It measures how quickly pee flows, how much urine

Bize ulaşın!